Gå til innholdet

Blefjell søndre - Liatoppen - Prosjektert Saltdalshytte på høystandardtomter beliggende øverst på Liatoppen

Ta kontakt for å avtale visning
Adresse: Liatoppen Panorama
3614 Kongsberg
Prisant.: 3 210 000
Bta/P-rom: 90 / m2
Megler: Per Erik Olsen
Telefon: +47 907 81 651
Bestill prospekt: Bestill prospekt
Ant. soverom: 4

Beliggenhet

Det er visse kvaliteter som vi ser etter når vi skal kjøpe hytte. Hyttetomtens beliggenhet er kanskje det aller viktigste. Solforholdene. Utsikten. Avstanden til naboen. Mulighetene for langrenn, alpint og fotturer. Naturopplevelser. Det er mye som skal klaffe for at den gode magefølelsen melder seg, og dere vet deres har funnet deres helt spesielle sted. Blefjell og Liatoppen har alle disse kvalitetene såvel som et bra veinett/infrastruktur laget av geoingenører, lave brøytekostnader og kort vei til absolutt alle gode fasiliteter i området.

Tomtene ligger på Liatoppen Panorama, Blefjells solside,  med gode solforhold og fantastisk utsikt mot Gaustatoppen i vest. Tomtene er selveide naturtomter beliggende fra ca. 700 moh i sør/vestvendt hellende terreng i et område med eksisterende fritidsbebyggelse. Byggeklare tomter med vei, vann og avløp frem til grensen. 

Her har man kort vei til oppkjørte skiløyper og skitrekket på Liatoppen. I 2008 ble det etablert nytt skitrekk på Liatoppen. Det nye skitrekket er 642 m langt med 2 nedfarter på 750-800 meter hver. Bakken har en høydeforskjell på ca 110 m. Skitrekket holder åpent hver lørdag og søndag, i tillegg hver dag i vinter- og påskeferie. Her er det også åpen varmestue i helger og ferier - i vintersesongen. Skiløypene passerer gjennom området. Et flott utgangspunkt for en skitur i de maskinpreparerte løypene.

Generelt

Bebyggelse

                    Utdrag av reguleringsbestemmelsene. Se vedlegg til salgsoppgave for hele reguleringsplanen.

§ 5.1 Område for fritidsbebyggelse (BFF).
a) Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg. På den enkelte tomt tillates det oppført en enkelt hytte med tilhørende anneks/ og eller uthus.
b) Byggehøyder
Ny fritidsbebyggelse kan ha gesimshøyde på inntil 3,6m og mønehøyde på inntil 5,6m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Uthus/ anneks med maks gesimshøyde/ mønehøyde henholdsvis 2,5m /3,8m.
c) Plassering av bygg
Hyttas plassering er vist med et koordinatfestet punkt. Hytta skal plasseres slik at punktet blir liggende innenfor hyttas yttervegger. Eventuelle uthus eller anneks skal oppføres maksimalt 6 m fra hytta. Byggegrense for hytter er 8 m fra senterlinje felles adkomstvei (SKV) med unntak for tomter 55, 56 og 57 hvor byggegrensa er 6 meter fra senterlinje vei.
d) Utforming av bebyggelse og anlegg
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hoved-møneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Valg av ut-forming / plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæ-ringer, fyllinger, murer osv.
Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 18 og 30 grader.
e) Grad av utnytting
På tomtene 39 - 57, 146/17, 146/1/43, 146/1/44, 146/1/48, 146/34, 146/1/6, 146/1/41, 146/1/28, 146/39 og 146/1/37 skal bruksareal ikke overstige BRA=100 kvm som sum av byg-ningene på tomta, hvorav uthus eller anneks er tillatt å oppføre som egen bygning som ikke overstiger BRA=20m2. I tillegg kommer nødvendig areal til overflateparkering.
På tomtene 31-38, 146/1/86, 146/1/110, 146/1/3, 146/1/23, 146/33, 146/1/52, 146/62, 146/1/75 og 146/44 skal bruksareal ikke overstige BRA=120 kvm som sum av bygningene på tomta, hvorav uthus og/- eller anneks er tillatt å oppføre som egne bygninger som hver for seg ikke overstiger BRA=20m2. I tillegg kommer nødvendig areal til overflateparkering

Adkomst/Tomteforhold

Følg Rv 40 nordover fra Kongsberg. Ta av til venstre mot Bolkesjø og Rjukan, via Rv 37. Kjør forbi Max kro i Jondalen og videre mot avkjøring til Liatoppen, Ble Fjellstue og Sportskapellet. Ta av til høyre her, og følg veien innover og kjør over elva. Hold høyre i veidele (mot Liatoppen og Sportskapellet) og følg veien videre oppover forbi bommen. Tomtene ligger da med to ulike innkjørsler - før man kommer helt opp til toppen.

 

Tomtene

Tomtestørrelsen varierer fra ca 950 kvm  opp til ca 1.500 kvm.

Tomtene ligger øverst på Liatoppen i lett skrånende i terreng. Området tomtene ligger i strekker seg fra ca. 665 - 710 m.o.h.

Priser fra kr 700.000,- til 1.400.000,-


Tomt 31 - kr 700000
Tomt 32 - kr 750000  SOLGT
Tomt 33 - kr 850000
Tomt 34 - kr 850000
Tomt 35 - kr 850000 
Tomt 36 - kr 900000
Tomt 37 - kr 900000
Tomt 38 - kr 1100000 SOLGT

Tomt 47 - kr 1400000
Tomt 48 - kr 1400000

Tomt 39 - kr 1400000   SOLGT
Tomt 40 - kr 1400000   SOLGT
Tomt 41 - kr 1400000   SOLGT
Tomt 42 - kr 1400000
Tomt 43 - kr 1400000
Tomt 44 - kr 1400000 SOLGT
Tomt 45 - kr 1400000   SOLGT
Tomt 46 - kr 1400000   SOLGT

Tomt 55 - kr 1400000
Tomt 56 - kr 1400000

Tomt 49 - kr 1400000
Tomt 50 - kr 1400000
Tomt 51 - kr 1400000
Tomt 52 - kr 1400000
Tomt 53 - kr 1400000
Tomt 54 - kr 1400000
Tilknytning til vei (inn på tomta), vann, avløp, kvernpumpe og strøm; kr 450.000,- inkl. mva. er inkludert i totalpris.

Alle tomter selges av DNB Eiendom/Larvik, v/Marius Lindhjem, tlf 91 54 95 29.

Visning etter avtale.

Beliggenhet

På fjellet
Velg hytte