Gå til innholdet
p210a_anim004_0163_1280x720
Aurora Nova har et karakteristisk design med enkle og rene detaljer. Her ser du eksempel på en seksjon med bredde 5,1 meter med utbygg på 2,4 meter i fronten.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam020_1280x720
Her ser du hvordan taket over vindfang og bod kan forlenges for å skape skjermede utearealer.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam021_1280x720
Takutstikk holdes oppe av runde søyler som harmonerer med pipe, nedløp og andre detaljer på bygget.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam023_1280x720
Detalj fra overgang mellom vegg og takutstikk. Nova kjennetegnes blant annet av lektepanel i overgangen mellom tak og vegg, og spesielle beslag i hjørner og langs takets kant.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam022_1280x720
Dragere på takutstikk holdes oppe av elegante beslag som bidrar til å gi bygget et luftig og lett inntrykk.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam029_1280x720
På hytter med pulttak er det  sjelden at tradisjonelle takløsninger med vindskier og frontbord ser bra ut. Vi har løst denne utfordringen ved å legge et beslag langs hele takets kant, elegant sammenkoblet i hjørnene. 
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam025_1280x720
Det er lagt svært mye arbeid i å gi Nova så rene og funksjonelle detaljer som mulig. Spennende detaljer i aluzink bidrar til å heve helhetsinntrykket. Enkelte har beskrevet hyttenes uttrykk som 'moderne retro'.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam030_1280x720
Taket sett ovenfra. Her ser du tydelig takbeslaget, og Isola listetekke som sørger for et tett og godt tak. Takrennen er integrert i takets laveste kant, og nedløpet kommer ut gjennom kassebordene.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
P210A_cam05_1280x720
Innvendig leveres Nova med materialer valgt på øverste hylle, blant annet hvitlakkert glattpanel, hvite foringer og lister.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_01
Basis-snittet på Aurora Nova er et bygg med bredde 5,1 meter
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_02
Her ser du hvordan snittet blir hvis du plusser på et takutstikk på 1,2 meter i bakkant.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_03
På deler av bygget er det også mulig å flytte selve bakveggen 1,2 meter ut. Avhengig av om det er skillevegger lenger inn i bygget, må det kanskje legges inn en limtredrager i bakkant.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_04
Her er det lagt til et takutstikk på 2,4 meter i fronten. Dette takutstikket kombineres ofte med et utbygg (se neste bildet), og taket fungerer da som en forlengelse av taket over utbygget.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_05
Her er det lagt til et utbygg på 2,4 meter i fronten. Denne effekten kombineres ofte med takutsikket vist på forrige bilde. Mellom bygningsdelene er det bærevegg.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_06
Alle mulighetene kan kombineres tilnærmet ubegrenset. Her er en seksjon med bredde 5,1 meter og et utbygg på 2,4 meter i fronten.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Nova_snitt_1280x720_07
Her er foregående snitt kombinert med en svalgang på 1,2 meter i bakkant.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Aurora Nova har et karakteristisk design med enkle og rene detaljer. Her ser du eksempel på en seksjon med bredde 5,1 meter med utbygg på 2,4 meter i fronten.
Her ser du hvordan taket over vindfang og bod kan forlenges for å skape skjermede utearealer.
Takutstikk holdes oppe av runde søyler som harmonerer med pipe, nedløp og andre detaljer på bygget.
Detalj fra overgang mellom vegg og takutstikk. Nova kjennetegnes blant annet av lektepanel i overgangen mellom tak og vegg, og spesielle beslag i hjørner og langs takets kant.
Dragere på takutstikk holdes oppe av elegante beslag som bidrar til å gi bygget et luftig og lett inntrykk.
På hytter med pulttak er det  sjelden at tradisjonelle takløsninger med vindskier og frontbord ser bra ut. Vi har løst denne utfordringen ved å legge et beslag langs hele takets kant, elegant sammenkoblet i hjørnene. 
Det er lagt svært mye arbeid i å gi Nova så rene og funksjonelle detaljer som mulig. Spennende detaljer i aluzink bidrar til å heve helhetsinntrykket. Enkelte har beskrevet hyttenes uttrykk som 'moderne retro'.
Taket sett ovenfra. Her ser du tydelig takbeslaget, og Isola listetekke som sørger for et tett og godt tak. Takrennen er integrert i takets laveste kant, og nedløpet kommer ut gjennom kassebordene.
Innvendig leveres Nova med materialer valgt på øverste hylle, blant annet hvitlakkert glattpanel, hvite foringer og lister.
Basis-snittet på Aurora Nova er et bygg med bredde 5,1 meter
Her ser du hvordan snittet blir hvis du plusser på et takutstikk på 1,2 meter i bakkant.
På deler av bygget er det også mulig å flytte selve bakveggen 1,2 meter ut. Avhengig av om det er skillevegger lenger inn i bygget, må det kanskje legges inn en limtredrager i bakkant.
Her er det lagt til et takutstikk på 2,4 meter i fronten. Dette takutstikket kombineres ofte med et utbygg (se neste bildet), og taket fungerer da som en forlengelse av taket over utbygget.
Her er det lagt til et utbygg på 2,4 meter i fronten. Denne effekten kombineres ofte med takutsikket vist på forrige bilde. Mellom bygningsdelene er det bærevegg.
Alle mulighetene kan kombineres tilnærmet ubegrenset. Her er en seksjon med bredde 5,1 meter og et utbygg på 2,4 meter i fronten.
Her er foregående snitt kombinert med en svalgang på 1,2 meter i bakkant.

Introduksjon: Nova

Nova er en ytteserie med pulttak. 'Nova' betyr ganske enkelt 'ny', og som navnet antyder er karaktertrekk fra vår eksisterende Aurora-serie også tilstede. Blant annet er vinduene nært beslektet, men her har vi gått enda et steg videre i arbeidet med å skape spennende og kontrastrike fasader med store vindusfelt som slipper omgivelsene tett innpå. 

I tillegg er Nova krydret med stilrene og funksjonelle detaljer som hever helhetsinntrykket, som f.eks. lektekledning i overgangen vegg/tak, og metallbeslag langs takets kant og i hjørnedetaljer. 

Litt om ulike taktyper

For de som ikke er bevandret i tak og benevnelser: ' Vanlige' tak med møne på toppen og fall begge veier kalles saltak. Pulttak innbærer at taket har fall bare den ene veien. Navnet kommer av likheten med skråplaten på en skrivepult. Selv om sistnevnte taktype blir sett på som mer 'moderne', har den lang tradisjon her til lands, men kanskje mest i forbindelse med uthus og løer. 

Valg av takvinkel
Pulttak finnes i alle vinkler, fra bratt til nesten flatt. Hvilken vinkel passer best for Nova? Siden hytter ligger ute i naturen, er det ofte en fordel at de i størst mulig grad følger terrenget og ikke rager for høyt. Bruker man en brattere vinkel for å f.eks. gi mulighet for en hems, blir frontveggen meget dominerende, og bygget får også et preg av å være 'et halvt hus'. Etter lang tids vurdering valgte vi tilslutt å gi Nova en takvinkel på 6,8 grader. Dette gir pene fasader både på den lave og den høye siden av bygget, god avrenning, og muliggjør pen og harmonisk sammenkobling av bygg i flere retninger.

Et fleksibelt bygg
Siden Nova er konstruert på en litt annen måte enn våre øvrige modeller, skal vi her se litt nærmere på selve byggemåten. Aurora Nova består et ‘hovedbygg’ med en utvendig bredde på 5,1 meter, der taket skrår til den ene siden.  På den høyeste siden kan det legges til et ‘påbygg’ med bredde 2,4 meter - eksempelvis inngangspartiet/boden på Aurora Nova 210A. Taket på denne delen kan også fortsette videre langs bygget, f.eks. for å lage overbygde uteplasser eller inngangsparti.

På den laveste siden kan deler av fasaden trekkes 1,2 meter ut, slik det er gjort med soverommene på Aurora Nova 210. Da må det legges inn ekstra bæring av taksperrene i dette - enten i form av en limtredrager, eller ved at en skillevegg lenger inn i bygget omgjøres til en bærevegg. Det totale spennet på sperrene må ikke overstige 5 meter. Det er også mulig å trekke selve taket ut 1,2 meter, f.eks for å lage en svalgang.

Kombinerer man alle disse mulighetene er det lett å skape spennende og varierte fasonger på Nova-byggene.


Solid takløsning
Nova har en takvinkel på 6,8 grader. Selve takkonstruksjonen er meget solid, og består blant annet av 300mm taksperrer i limtre med et 98mm luftesjikt over. Dette gir en meget solid og god takløsning, og innenfor byggets bredde trengs det ingen ytterligere bæring. De kraftige taksperrene gir også rom for 300mm isolasjon, noe som bidrar ekstra til et varmt og godt bygg vinterstid - og svale rom om sommeren.

I likhet med våre øvrige hytter, dimensjoneres taket på Nova i hvert enkelt tilfelle etter snøforholdene på stedet den skal bygges, slik at kravene oppfylles med god margin. Blir hytta utstatt for store snølaster, kan vi f.eks. gjøre skillevegger om til bærevegger og/eller plassere taksperrene tettere.

Nova er konstruert for papptekking. Torv, skifer eller annet tungt taktekke er ikke mulig, blant annet fordi den lave takvinkelen stiller spesielle krav til avrenning. På et såpass flatt tak som dette er det uansett sjelden at man ser selve oversiden av taket.


Spennende og varige takdetaljer
Et særtrekk med Nova-taket er det avrundede gesimsbeslaget som går langs hele takets ytterkant. Dette kan kanskje se ut som en takrenne, men det er en arkitektonisk detalj som erstatter tradisjonelle vindskier og frontbord som benyttes på hus og hytter med vanlig saltak. Selve takrennen er faktisk integrert i takets bakerste kant, og man ser kun nedløpet som kommer ut gjennom kassebordene på undersiden av takutstikket.

Selve takutstikket er konstruert for å skape inntrykk av et lett og luftig tak som ‘svever’ over bygget. Metallbeslaget rundt kanten bidrar til å forsterke dette inntrykket. Som en dekorativ motvekt til dette, ligger det øverst på veggen et bånd av lektepanel rundt hele bygget. Høyden på dette feltet tilsvarer tykkelsen på limtresperrene som utgjør bæringen taket. I hjørnene er det her lagt metallbeslag som i tillegg til å sørge for en tett og holdbar konstruksjon, også skaper en designmessig forbindelse med gesimsbeslaget over.

Beslagene er lagd av aluzink, som har en pen, matt og meget holdbar metalloverflate som ikke ruster. Holdbarheten skyldes blant annet at zink fungerer som et galvanisk element som beskytter mot korrosjon når beslagene utsettes for fukt (ikke ulikt zink-anoder som benyttes på båtmotorer og metallskrog).

Der det er takoverbygg i gavler eller langs raftene, bæres taket oppe av runde bæresøyler som visuelt harmonerer med det avrundede gesimsbeslaget, det runde pipebeslaget og nedløp fra takrenner. I topp og bunn av søylene benyttes det spesielle beslag som (bokstavelig talt) underbygger følelsen av at taket svever.

Fundamentering og utearealer
Nova-modellene er priset for montering på støpt plate. Hvis terrenget tillater, er ofte det peneste at også terrassen (eller deler av den) støpes - dette vil gi det mest ‘helstøpte’ uttrykket. Vi kan selvfølgelig også levere altan med tredekke - dette er imidlertid ikke priset inn på noen av modellene, da utearealene uansett bør terrengtilpasses i hvert enkelt tilfelle. Hyttene kan selvfølgelig også monteres på ringmur eller søyler, men siden mye av bæringen ligger i ytterveggene anbefaler vi ringmur fremfor søyler.

Kombinasjonsmuligheter
Nova er også utviklet med tanke på at man skal kunne koble sammen ulike bygg på en elegant måte, enten med lukkede mellombygg eller åpne svalganger. Slike løsninger er ofte lettere å plassere i terrenget, og det muliggjør også en planmessig og gradvis utvidelse av hytta etterhvert som behov og økonomi endrer seg. På noen av illustrasjonene av de første Nova-modellene har vi skissert inn enkle uthus  og små anneks. Etterhvert vil det komme prospekter og spesifikasjoner på disse, og vi vil vise flere eksempler på hva som er mulig. 

"Supernova"
På hytter som dette er det spesielt viktig at de utvendige detaljene og materialene gjenspeiles i interiøret. Derfor leveres Nova standard med en rekke alternativer som er tilvalg på våre andre hytteserier: blant annet hvite Nova-dører innvendig, hvitlakkert glattpanel, samt listverk og foringer i hvitt. Dette bidrar til å gi hytta et gjennomført uttrykk, og er en av grunnene til at byggesettprisen for Nova være litt høyere pr kvadratmeter enn for en standard Aurora. Så hvis standarden For materialvalg skulle bestemt hytteseriens navn, ville det blitt "supernova". :-)

Priser
I tillegg til at ‘premium’ materialvalg innvendig koster litt mer, har hyttene også utvendige detaljer som trekker prisen litt oppover - som f.eks. metallbeslag og i taket og spesielle bjelkesko for innfesting av bæresøyler. I tillegg har disse hyttene flere vinduer og mer takoverbygg enn en standardmodell. Men hvis du sammenligner med det som evt finnes av alternative måter å bygge en arkitekttegnet og kundetilpasset pulttak-hytte med tilsvarende design, finish og kvalitet, er Aurora Nova uten tvil et meget prisgunstig alternativ.


VisModelloversikt_195x31

Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Aurora Nova har et karakteristisk design med enkle og rene detaljer. Her ser du eksempel på en seksjon med bredde 5,1 meter med utbygg på 2,4 meter i fronten.

Her ser du hvordan taket over vindfang og bod kan forlenges for å skape skjermede utearealer.

Takutstikk holdes oppe av runde søyler som harmonerer med pipe, nedløp og andre detaljer på bygget.

Detalj fra overgang mellom vegg og takutstikk. Nova kjennetegnes blant annet av lektepanel i overgangen mellom tak og vegg, og spesielle beslag i hjørner og langs takets kant.

Dragere på takutstikk holdes oppe av elegante beslag som bidrar til å gi bygget et luftig og lett inntrykk.

På hytter med pulttak er det  sjelden at tradisjonelle takløsninger med vindskier og frontbord ser bra ut. Vi har løst denne utfordringen ved å legge et beslag langs hele takets kant, elegant sammenkoblet i hjørnene. 

Det er lagt svært mye arbeid i å gi Nova så rene og funksjonelle detaljer som mulig. Spennende detaljer i aluzink bidrar til å heve helhetsinntrykket. Enkelte har beskrevet hyttenes uttrykk som 'moderne retro'.

Taket sett ovenfra. Her ser du tydelig takbeslaget, og Isola listetekke som sørger for et tett og godt tak. Takrennen er integrert i takets laveste kant, og nedløpet kommer ut gjennom kassebordene.

Innvendig leveres Nova med materialer valgt på øverste hylle, blant annet hvitlakkert glattpanel, hvite foringer og lister.

Basis-snittet på Aurora Nova er et bygg med bredde 5,1 meter

Her ser du hvordan snittet blir hvis du plusser på et takutstikk på 1,2 meter i bakkant.

På deler av bygget er det også mulig å flytte selve bakveggen 1,2 meter ut. Avhengig av om det er skillevegger lenger inn i bygget, må det kanskje legges inn en limtredrager i bakkant.

Her er det lagt til et takutstikk på 2,4 meter i fronten. Dette takutstikket kombineres ofte med et utbygg (se neste bildet), og taket fungerer da som en forlengelse av taket over utbygget.

Her er det lagt til et utbygg på 2,4 meter i fronten. Denne effekten kombineres ofte med takutsikket vist på forrige bilde. Mellom bygningsdelene er det bærevegg.

Alle mulighetene kan kombineres tilnærmet ubegrenset. Her er en seksjon med bredde 5,1 meter og et utbygg på 2,4 meter i fronten.

Her er foregående snitt kombinert med en svalgang på 1,2 meter i bakkant.

Relaterte hytter

Les også...

Presentasjonsfilm Nova

Velkommen inn i Nova-hytta!

Les mer | september 2018

Velg hytte